Din ret til bedre liv

Nikmaram Law Office (NLO) yder juridisk rådgivning inden for forskellige retsforhold i hele Danmark.

NLO’s motto er, at enhver har ret til bedre liv. Juridiske resultater som opholdstillade, skilsmisse, kontakt til eller beskyttelse af ens børn eller bedre økonomiske forhold kan bane vejen for et bedre liv.

NLO er stolte af at have behandlet sager i mere end 23 år for klienter fra 67 forskellige lande.

Farhad NikmaramAdvokat Farhad Nikmaram

  • Ophævelse af udvisningsdom

    En udvisningsdom kan ophæves inden udvisningen iværksættes. Du vil ikke længere blive udvist, når udvisningsdommen er ophævet. Du får således din ret til opholdstilladelse tilbage. Er du udvist ved dom, bør du stærkt overveje at få udvisningsdommen ophævet.

  • Genoptagelse af asylsager

    Et endeligt afslået asylsag kan ikke påklages til anden myndighed. Den eneste mulighed er at asylsagen genoptages. Et afslag på asyl kan skyldes manglende oplysninger, misforståelser, fejl i tolkning eller nye og ændrede forhold. NLO sætter sig grundigt ind i din asylsag og for at finde frem til sagens kerne der berettiger dig til asyl.

  • Gyldig Mahr

    Aftaler vedrørende Mahr kan ikke direkte anvendes i Danmark. Har du således indgået ægteskab med aftale om Mahr, er der mulighed for at sikre at denne aftale også gælder efter danske regler. NLO kan sørge for at aftalen om Mahr bliver anvendelig efter dansk ret.