Straffesager

Nikmaram Law Office (NLO) er et tillidsfuld advokatkontor med erfaring og viden indenfor straffesager.

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du ret til at få en forsvarsadvokat. Det er vigtigt at du allerede fra det tidligste stadie – altså ved den første henvendelse fra politiet – kontakter os. NLO er aktive helt fra starten af din straffesag hos politiet.

Vær opmærksom på at politiafhøringer er et af de vigtigste stadier i forløbet i straffesagen, da afhøringerne er med til at forme din straffesag inden den bliver sendt til retten. Det er derfor vigtigt at du allerede fra den første henvendelse fra politiet kontakter os – du bør ikke vente indtil sagen bliver indbragt for retten, således at vi fra start er med til at rådgive og forsvare dig. Du skal ikke udtale dig til politiet uden tilstedeværelse af din advokat – også selvom du er uskyldig.

Når forsvareren er beskikket, betaler det offentlige salær i første omgang. Kun hvis du findes skyldig, skal du erstatte statskassens udgift til forsvarerens salær.

  • Ophævelse af udvisningsdom

    En udvisningsdom kan ophæves inden udvisningen iværksættes. Du vil ikke længere blive udvist, når udvisningsdommen er ophævet. Du får således din ret til opholdstilladelse tilbage. Er du udvist ved dom, bør du stærkt overveje at få udvisningsdommen ophævet.